Porodní asistentka

Smysl mojí práce

Práce porodní asistentky, kterou vykonávám, mě naplňuje, nabíjí energií. Tuto práci miluji a jsem nesmírně pyšná, že mohu být nápomocná všem ženám (těhotným, rodícím, v šestinedělí), být součástí zrození a přivádět miminka na svět, mít je ve svých rukou a podporovat ženy, být jim na blízku v tak krásný okamžik, který člověk může prožít jen párkrát v životě.

Neustále se ve své praxi posunuji a objevuji nové věci a to mě baví, tím žiji.

V čem spočívá moje péče?

Když mě žena osloví (zavolá, napíše email), domluvíme se na schůzce, kde probereme její přání, představy. Poznáme se a navážeme spolupráci. Jsem s ženou v kontaktu, lze naplánovat další setkání, může se ke mně žena  přihlásit do kurzu přirozeného porodu. Konzultujeme spolu všechny těhotenské poradny, dokonce i já mohu ženě poskytnout těhotenskou poradnu 🙂 řešíme obtíže, které se mohou v těhotenství objevit. Strávíme společně celé těhotenství, připravíme si plán k porodu a ve 36. tt. spolu sepisujeme dokumentaci k porodu (bez kontrakcí-v poklidu, připraveni předem :), uděláme si prohlídku porodního sálu, aby žena věděla, jak prostředí, kde bude přivádět miminko na svět vypadá.

Od 39. tt zahajujeme pohotovost: Tzn. jsem 24h/7 dní v týdnu na telefonu. Jakmile nám vypukne den ,,D,, žena mi volá, sednu do auta a vyjíždím k ní domů, kde vaginálně vyšetřím, zjistím porodní nález, poslechnu srdíčko miminka. Pokud stav vyhodnotíme, že už běží 1. DP, tak nějakou dobu pobýváme u ženy doma, pokud je vše fyziologické (v pořádku) a na určitém vaginálním nálezu se přepravujeme do porodnice. Ženu veze vždy manžel, přítel, někdo z rodiny:)

V porodnici:  udělám příjem ženy k porodu, natočím monitor-NST vyšetření miminka, lékař provede UZ.  Ubytujeme se na porodním pokoji a vytvoříme příjemnou atmosféru. Zde můžeme použít homeopatii, aromaterapii, masáže (i na přirozenou podporu kontrakcí), rebozo, napářku, hydroterapii, sprchu, balon, úlevové techniky, polohy, provádíme správné dýchání. Ženu, podporuji, sleduji miminko, pravidelně poslouchám ozvy plodu, zaznamenávám si celý průběh porodu do porodní křivky.

V přechodné fázi mezi 1. a 2. DP si žena volí polohu k porodu, která jí samotné vyhovuje. Klek, dřep, startovací poloha, porodní stolička, poloha vertikální apod.

Během porodu ženě mohu nahřívat, masírovat hráz, dle jejího přání. Porod vedu pouze já, pokud se jedná o porod fyziologický. Po porodu miminka se zahajuje bonding, nechám dotepat pupečník, dle stavu miminka. Ošetření miminka probíhá na těle maminky, samotné měření a vážení provádím až před zraky rodičů (za 2 hodiny po porodu, když ženu předávám na oddělení šestinedělí).

Po porodu se kontroluje, zda nedošlo k poranění porodních cest. Kontroluje lékař konající službu, já provádím asistenci a to i pokud je nutné šití. Během bondingu rodiče neruším, průběžně dopisuji dokumentaci a uklízím všechny pomůcky, které byly v průběhu porodu použity.

Kontroluji krvácení po porodu, stažení dělohy, dopomáhám s přiložením miminka k prsu, kontroluji fyziologické funkce.

Doprovázím ženu do sprchy a následně po hygienické úpravě předávám na oddělení šestinedělí, kde probíhá následná péče od sester, které jsou ve službě.

Dle potřeb a přání ženy dál nabízím: poporodní kontrolu, včetně laktačního poradenství s možností odběru novorozeneckého screeningu z patičky (pokud žena rodí ambulantně). Opečovávám ženy masáží bylinnými koulemi při relaxaci a aromaterapii v jejich domácím prostředí. Každá ženy si zaslouží po porodu být hýčkána 🙂

Mezinárodní definice porodní asistentky

Porodní asistentka je osoba, která úspěšně ukončila vzdělávací program, uznávaný v dané zemi, vycházející z dokumentů „Nezbytné dovednosti (kompetence) pro základní praxi porodní asistentky“ a z rámce „Globálních požadavků na vzdělávání porodních asistentek“; která dosáhla nezbytné kvalifikace, aby byla registrovaná a/nebo aby mohla získat povolení k výkonu povolání porodní asistentky a používat označení porodní asistentka; a která vykazuje potřebné znalosti a dovednosti pro praktický výkon povolání porodní asistentky.

Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu , péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní , vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhavé situaci.

Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě.

Porodní asistentka může vykonávat svou profesi v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, nebo zdravotnických středisek. Tato definice byla přijata na zasedání Mezinárodního výboru porodních asistentek v Durbanu 2011 a nahrazuje definici přijatou 19.července 2005, která nahradila a Definici porodní asistentky přijatou v roce 1972 a doplněnou v roce 1990.